1. Het Arena Dubbel Criterium heeft de bedoeling om een rangschikking op te maken van de meest regelmatige dubbelspelers die deelnemen aan de 11 dubbeltornooien in Zuid- en Midden Limburg.

 

2. Er zullen in totaal 11 reeksen worden ingericht, nl.: 

    DH2: max. 90 p. DH3: max. 60 p. DH4: max. 30 p. DH5: max. 15 p.

    DG2: max. 90 p. DG3: max. 60 p. DG4: max. 30 p. DG5: max. 15p.

    DD2: max. 60 p. DD3: max. 30 p. DD4: max. 15 p.

 

3. Bovenvermelde reeksen zullen plaats hebben tijdens de jaarlijkse tornooien van deze 11 clubs. Elke deelnemende club is niet verplicht om alle reeksen in te richten. Er kan geopteerd worden voor minstens 1 tot max. 11 reeksen.

 

4. Per reeks zal een individuele rangschikking opgemaakt worden volgens het hierna vermelde puntensysteem:

  • Verliezers voorronde (1ste ronde): elk 1 punt (behalve WO: ronde of vrijgeloot: elk 2 punten)

  • Winnaars 2de ronde: elk 4 punten

  • Winnaars 3de ronde: elk 6 punten

In elke reeks zullen de 3 best gerangschikte spelers beloond worden tijdens de prijsuitreiking na het outdoor tennisseizoen.

Bij gelijk puntentotaal zal de deelnemer die deelgenomen heeft aan de meeste tornooien (alleen wat betreft de overeenkomstige reeks) in de eindrangschikking de andere speler voorafgaan. Blijft de stand dan nog gelijk, dan zal het aantal gewonnen finales beslissen … gespeelde finales enz. Indien er dan nog steeds een gelijke stand optreedt zal de prijs gelijk verdeeld worden over de rechtmatige personen.

 

5. Het Arena Dubbel Criterium wordt ingericht volgens de Tennis Vlaanderen-reglementen voor de outdoor competitie.

 

6. Elke wedstrijdleider behoudt zich het recht om de nodige maatregelen te treffen om een goed verloop van zijn tornooi te waarborgen.

 

7. De inschrijvingen gebeuren via de Tennis Vlaanderen-website.

 

8. Eventuele klachten dienen binnen de 14 dagen na sluitingsdatum van het respectievelijk tornooi bij de algemene wedstrijdleiding en organisatie schriftelijk gemeld te worden.

 

9. Geschillen worden enkel door de wedstrijdleiding behandeld.

 

10. De algemene wedstrijdleiding kan eventuele wijzigingen en aanpassingen aan dit reglement aanbrengen om een goede afloop van de competitie te waarborgen.

 

Algemene wedstrijdleiding: Herman Jacquemin

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com